Kobunsya 70th anniversary

2015/10/30 (Fri) 17:39 | Motion Design

kobunsya_1

KOBUNSYA is the publisher of Japan’s leading trendy women’s magazine, JJ, CLASSY, VERY, STORY, HERS, BI-ST, and MART.
光文社様 70周年記念のイベント”キラリパーティー”のオープニングアニメーション。
JJ, CLASSY, VERY, STORY, HERS, BI-ST, MART など主要な女性誌をそれぞれ紹介しながらのファッションショーです。

Client: Kobunsya(Jp)
Production: Le pivot
Illustration: Sigemi Sato

kobunsya_2
kobunsya_3

Video